Dysgwyr

Mae ymrestru ar-lein nawr ar agor i rai dysgwyr ar gynnydd sy’n dychwelyd fis Medi yma

I’r rhai ohonoch a wahoddwyd i ymrestru mi fyddwch wedi cael dolen drwy e-bost i fewngofnodi i’ch cyfrif dysgwr Coleg Gwent a chwblhau’r broses hon.

Sylwch, dim ond dysgwyr sydd wedi cael cynnig a gadarnhawyd fydd yn medru ymrestru ar-lein. Os nad ydych wedi cael cynnig cysylltwch â’n tîm Derbyniadau ar 01495 333 777 neu e-bostiwch admissions@coleggwent.ac.uk.

Ddim wedi cael ebost? Ddim wedi cael ebost? Peidiwch â phoeni, cewch gyfarwyddyd pellach pan ddaw hi’n amser i chi ymrestru.

Help a chanllaw ar-lein wrth ymrestru

Os ydych yn cael trafferth cwblhau eich ymrestru ar-lein, yna rydym yma i helpu.

Rydym wedi paratoi canllaw cam wrth gam i’ch helpu chi.

Dal i fod angen help? Cysylltwch â’n Llinell Gymorth Ymrestru ar 01495 333010 neu e-bostiwch onlineenrolment@coleggwent.ac.uk.

Llinellau ar agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener    9am – 8pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul        9am – 5pm

Dysgwyr newydd yn cychwyn ym mis Medi

Nid yw’r ymrestru ar agor eto i ddysgwyr sy’n ymuno â ni ym mis Medi, ond cadwch lygad ar eich ebost am ragor o gyfarwyddiadau!

Dysgwyr Addysg Uwch

Mae cofrestru Addysg Uwch yn dechrau ddydd Llun 23 Awst.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch ni trwy: he@coleggwent.ac.uk

Learner using mobile phone

Gosod yr app CG Connect: