Addysgu ac addysg

Student Banner

Dewch i ysbrydoli, a chael eich ysbrydoli, drwy helpu eraill gael yr addysg sydd ei hangen arnynt.

Gall gyrfa sy’n helpu eraill i ddysgu, un ai yn y dosbarth, neu y tu allan i’r dosbarth, fod yn werth chweil – ac mae nifer o gyfleoedd yn dechrau yn Coleg Gwent!

Pa un a ydych yn dewis gweithio â phlant, pobl ifanc neu oedolion, yn y maes cymorth dysgu, gofal blynyddoedd cynnar, neu helpu unigolion ag anableddau, mae ein cyrsiau yn cynnig ystod eang o opsiynau, gan gynnwys iaith arwyddion, cyrsiau i gymhorthyddion addysgu, a chymwysterau TAR/PcTE ar gyfer athrawon llawn amser.

Agored Cymru Tystysgrif Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 18 Ionawr 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Tystysgrif Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Ionawr 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Astudiaethau Cymdeithasol Personol a Galwedigaethol Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gadael fy swydd oedd y penderfyniad mwyaf i mi ei wneud erioed. Bu i siarad â fy nhiwtor roi’r hyder i mi i roi’r gorau i fy ngwaith mewn manwerthu a dod i’r coleg yn llawn amser.

Ewch amdani, mwynhewch a manteisiwch ar y cwrs, byddwch yn magu mwy o hyder. Er bod Sgiliau am Astudiaeth Bellach yn flwyddyn ychwanegol mae’n hynod fuddiol ar gyfer y cwrs mynediad y flwyddyn ddilynol.

Julie Morphet,
Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach, Campws Dinas Casnewydd

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
female cut out