Dysgu

Gwybodaeth i Brentisiaid

Ddim mewn gwaith eto?

Os nad ydych mewn gwaith, gallwch gofrestru ar gwrs llawn amser ac, wedi i chi ddod o hyd i gyflogwr, gallwch drosglwyddo i wneud Prentisiaeth. Gweler ein cyngor ar ddod o hyd i swydd.

Mewn gwaith eisoes?

Newyddion da! Gallwn weithio gyda chi a’ch cyflogwr, i sicrhau eich bod chi’n ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, ac yn datblygu sgiliau proffesiynol a sgiliau bywyd ochr yn ochr a’ch swydd. Porwch drwy ein cyrsiau dysgu seiliedig ar waith / prentisiaethau neu ddefnyddio’r ddolen chwilio cyrsiau ar y dde a gwneud cais ar-lein.

Darganfyddwch fwy am ein Prentisiaethau drwy ddod i un o’n digwyddiadau agored, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01495 333355.

play
share
employers banner