Dysgu

Cyrsiau

Ddim mewn gwaith eto?

Os nad ydych mewn gwaith, gallwch gofrestru ar gwrs llawn amser ac, wedi i chi ddod o hyd i gyflogwr, gallwch drosglwyddo i wneud Prentisiaeth. Gweler ein cyngor ar ddod o hyd i swydd.

Mewn gwaith eisoes?

Newyddion da! Gallwn weithio gyda chi a’ch cyflogwr, i sicrhau eich bod chi’n ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, ac yn datblygu sgiliau proffesiynol a sgiliau bywyd ochr yn ochr a’ch swydd.

Darganfyddwch fwy am ein Prentisiaethau drwy ddod i un o’n digwyddiadau agored, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01495 333355.

play
employers banner

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau