En

City & Guilds Diploma mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2024

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rhai sy'n gweithio mewn bar, bwyty neu amgylchedd tebyg sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wasanaeth diodydd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...pobl sy'n gweithio mewn bar neu fwyty

...rheiny sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth o wasanaeth diodydd

...rheiny sydd eisiau gweithio at oruchwyliaeth lletygarwch 

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn ennill sgiliau i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth yng nghyd-destun y gwasanaeth diodydd.

 

 

Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 60 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio cwrs Gwasanaeth Diodydd Lefel 2 gan ddatblygu at Oruchwyliaeth Lletygarwch Lefel 3.

 

Mae'r rhaglen wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod Lefel 2?

CONV0053AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr