En

Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adnewyddu Cerbydau

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel gweithgaredd hamdden neu fel gyrfa, y cwrs hwn yw’r cwrs cychwynnol i chi. Byddwch yn dysgu am egwyddorion sylfaenol cerbydau modur mewn awyrgylch gweithdy cyfeillgar braf, dros gyfnod o naw wythnos.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rhywun sy’n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel gweithgaredd hamdden neu gychwyn gyrfa.

…rhai sydd eisiau datblygu sgiliau sylfaenol cerbydau modur.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen unigolion awyddus, brwdfrydig sy’n dangos diddordeb mewn cerbydau modur, a bydd cyfle i chi ddysgu am yr holl systemau sy’n creu cerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

 • Systemau brecio
 • Systemau crogiant
 • Systemau tanwydd
 • Teiars
 • Systemau trawsyriant
 • Systemau aerdymheru
 • Systemau trydanol gan gynnwys ABS a SRS
 • Gwasanaethu
 • Systemau taniad
 • Gofal cerbyd
 • Egsosts
 • Systemau rheolaeth injan
 • Addasiadau cerbyd

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfres o asesiadau ymarferol a byddwch yn derbyn tystysgrif coleg ar ôl cwblhau. Nesaf, gallech symud ymlaen i gwrs llawn amser Lefel Mynediad neu Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs, byddwch angen Offer Amddiffyn Personol addas.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adnewyddu Cerbydau?

CCFF0002AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 07 Ionawr 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr