En

NPTC PA6 Defnyddio Dodwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Yn unigryw i’r cyflogwr

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Hyblyg
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Amaethyddiaeth a Choedwigaeth

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg
Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Wedi cwblhau’r cwrs Defnyddio Plaladdwyr (PA1).

Yn gryno

Mae angen cymhwyster PA6 ar unrhyw un sy’n dymuno defnyddio plaladdwyr mewn gwaywffon neu ddodwr cnapsach. Gall y gwaywffon fod ar gerbyd e.e. ar dractor neu gerbyd pob tir.

Dyma'r cwrs i chi os...

Mae’r hyfforddiant hwn yn rhoi gwybodaeth hanfodol er mwyn defnyddio plaladdwyr mewn chwistrellydd cnapsach:

  • Gosod a gwirio cyfarpar
  • Mesur ardaloedd
  • Calibro cyfarpar
  • Cymysgu a mesur cemegau
  • Glanhau a storio cyfarpar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Gan adeiladu ar y pynciau sy’n cael eu cynnwys yn y cwrs Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, gan gynnwys y ddeddfwriaeth ddiweddaraf, hanfodion gweithredu llif gadwyn a defnyddio a chynnal a chadw llif gadwyn yn ddiogel, mae’r cwrs hwn yn cynnwys torri coed hyd at ddiamedr o 380mm.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallech symud ymlaen i astudio ar gyrsiau NPTC CS32, CS38 a CS39.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs 3 diwrnod (2 ddiwrnod o hyfforddiant ac 1 diwrnod o asesu).

Byddwch chi’n astudio yn yr ystafell ddosbarth a thrwy ddysgu ymarferol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio NPTC PA6 Defnyddio Dodwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2?

BCEM0018AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch employers@coleggwent.ac.uk.