En

YMCA Diploma mewn Addysgu Pilates Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Mehefin 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
4 wythnos

Yn gryno

Mae'r Diploma Lefel 3 mewn Addysgu Pilates (Ymarferydd) yn cynnwys y sgiliau, y wybodaeth a'r ymddygiadau sy'n ofynnol gan unigolyn i weithio mewn swydd heb oruchwyliaeth i gynllunio, cyfarwyddo a gwerthuso sesiwn Pilates ddiogel ac effeithiol.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer rheoli chwaraeon a gweithgaredd corfforol (CIMSPA).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unigolion sydd eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd fel Hyfforddwr Pilates.

Cynnwys y cwrs

Ymhlith y modiwlau yr ymdrinnir â nhw ar y cwrs mae:

  • Deall egwyddorion a hanfodion Pilates.
  • Sut i gynllunio a gweithredu sesiwn Pilates ar gyfer grwpiau ac unigolion.
  • Sut i gynnal sesiwn Pilates.

Gofynion Mynediad

Rhagofynion dysgwyr - mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau'r unedau canlynol cyn dechrau'r cwrs:

  • Anatomeg Gymhwysol a Ffisioleg Lefel 3 (Ôl 2018).
  • Rheoli Ffordd o Fyw ac Ymwybyddiaeth Iechyd Lefel 2.
  • Darparu Profiad Cwsmer Cadarnhaol yn yr Amgylchedd Ymarfer Corff Lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Addysgir y cwrs gan ddarlithwyr Pilates cymwys.

Cyflwynir y cwrs hwn dros 7 diwrnod (ar y penwythnosau fel arfer).

Mae'n caniatáu i ddysgwyr gael mynediad i REPs ar Lefel 3.

Ble alla i astudio YMCA Diploma mewn Addysgu Pilates Lefel 3?

UCDI0602AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 22 Mehefin 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr