En

City & Guilds Diploma Gwasanaeth Cwsmer Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2024

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer dysgwyr mewn swyddi gwasanaeth cwsmer, sydd eisiau datblygu yn bellach eu dealltwriaeth o strategaeth gwasanaeth cwsmer o lefel 2.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...pobl sy'n gweithio mewn diwydiant yn cynnwys canolfannau galwadau, twristiaeth, lletygarwch a llywodraeth leol

...rheiny sydd eisiau gwella'r broses gwasanaeth cwsmer yn eu swydd

...rheiny sydd eisiau dysgu am ddisgwyliadau'r cwsmer

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn canolbwyntio ar sut mae darparu gwasanaeth cwsmer yn effeithio ar ddisgwyliadau cwsmeriaid a sut gellir gwella'r broses gwasanaeth cwsmer trwy adborth cwsmeriaid a gwaith tîm effeithiol.

 

 

Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd
berthnasol i astudio'r

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 60 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio modiwl Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer Lefel 4 (cwrs masnachfraint trwy Brifysgol De Cymru).

 

 

 

Mae'r rhaglen wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Gwasanaeth Cwsmer Lefel 3?

CODI0479AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr