En

City & Guilds Diploma NVQ Gwasanaethau Cegin Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2024

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at brentisiaid sydd eisiau gyrfa mewn gwasanaethau cegin a all fod yn coginio neu'n ailgynhesu bwyd sy'n gofyn ychydig o waith paratoi neu dim gwaith paratoi o gwbl.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...prentisiaid sy'n gweithio mewn cegin 

...rheiny sy'n gweithio fel cogyddion neu gynorthwywyr cegin

...rheiny sydd eisiau dysgu am baratoi bwyd

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn gwella eu sgiliau yn y gegin, ac yn cael eu cyflwyno i baratoi bwyd.

 

 

Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 51 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio Gwasanaeth Bwyd a Diod Lefel 2 neu Goginio Proffesiynol Lefel 2.

 

Mae'r rhaglen wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ Gwasanaethau Cegin Lefel 2?

CODI0477AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr