En

EAL Dilyniant mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£580.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi cyflawni’r Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol yn barod ac yn datblygu eich sgiliau technegol i’r lefel nesaf.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n diddori mewn gyrfa fel gosodwr trydanol mewn anheddau domestig.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys gwaith gosodiad trydanol ar gyfer adeiladau a strwythurau, deddfwriaeth iechyd a diogelwch, cynllunio a chwilio am namau.

 

Caiff y cymhwyster hefyd ei gydnabod gan y diwydiant electrodechnegol fel cymhwysedd i gyflawni swydd drydanol.

Gofynion Mynediad

Dylech fod wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiad Trydanol cyn cofrestru ar y cwrs hwn.
Ble alla i astudio EAL Dilyniant mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 2?

EEDI0434AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr