En

EAL Diploma mewn Gosod Trydan Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Gwener
Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi cyflawni’r Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol yn barod ac yn datblygu eich sgiliau technegol i’r lefel nesaf.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n diddori mewn gyrfa fel gosodwr trydanol mewn anheddau domestig.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys gwaith gosodiad trydanol ar gyfer adeiladau a strwythurau, deddfwriaeth iechyd a diogelwch, cynllunio a chwilio am namau.

 

Caiff y cymhwyster hefyd ei gydnabod gan y diwydiant electrodechnegol fel cymhwysedd i gyflawni swydd drydanol.

Gofynion Mynediad

Dylech fod wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiad Trydanol cyn cofrestru ar y cwrs hwn.
Ble alla i astudio EAL Diploma mewn Gosod Trydan Lefel 2?

EPDI0434TH
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr