En

City & Guilds Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Moduro

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn a chwblhau TGAU Mathemateg a Saesneg i Radd C yn llwyddiannus.

Yn gryno

Dyma gwrs Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau VRQ (Cymhwyster Galwedigaethol) Lefel 3 manwl.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn dymuno datblygu eich galluoedd a’ch gwybodaeth
... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn peirianneg fodurol
... Ydych eisoes yn gweithio yn y diwydiant cerbydau modur

Beth fyddaf yn ei wneud?

Dyma dystysgrif dechnegol ar gyfer gwella eich gwybodaeth Lefel 2, neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant cerbydau modur ac sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth o ran diagnosteg a thrwsio systemau cerbydau. Bydd yn ymdrin ag injans, siasis a rheoli injans.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng asesiadau ar-lein ac asesiadau ymarferol mewnol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

  • Lefel 3 mewn Peirianneg Fodurol
  • Cymhwyster/cymwysterau ategol priodol pan fo’n berthnasol i deilwra cynnwys y rhaglen er mwyn diwallu anghenion penodol y gymuned, y dysgwr neu’r diwydiant.
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn a TGAU Mathemateg a Saesneg i Radd C.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Addysg Uwch neu brentisiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol a fydd yn costio oddeutu £40.00 a hefyd bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun.

*Gweler y wefan i gael manylion llawn am Fagloriaeth Cymru.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn Lefel 3?

NFDI0167AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr