En

City & Guilds Dilyniant mewn Peintio ac Addurno Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Er mwyn ymuno â’r cwrs, mae angen Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno arnoch a naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd C neu uwch.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu ystod o dechnegau peintio ac addurno ar lefel ganolradd.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisoes wedi cyflawni’r Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno
... Hoffech ychwanegu at eich gwybodaeth a’ch sgiliau
... Ydych yn mwynhau astudio drwy ddysgu ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu’r arbenigedd i weithio yn annibynnol a sefydlu amgyffred cadarn o effeithiau addurniadol uwch. Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:

  • Gosod a datgymalu offer mynediad a llwyfannau gwaith 
  • Paratoi arwynebau ar gyfer addurno
  • Taenu systemau paent gyda brwsh a rholer
  • Taenu sylfaen a phapurau plaen
  • Cynhyrchu caboliadau addurniadol arbenigol
  • Taenu a chreu lliw

Addysgir y cwrs drwy sesiynau ymarferol a chyfleusterau gweithdy rhagorol a gwersi theori i ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein a byddwch yn cyflawni’r cymwysterau canlynol:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, mae angen Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno arnoch a naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd C neu uwch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Dilyniant mewn Peintio ac Addurno Lefel 2?

EFDI0388AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr