En

City & Guilds Cwrs Sylfaen Gosod Brics Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Yn ddelfrydol, lleiafswm o 4 TGAU gradd G neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith 1af neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Os ydych chi eisiau bod yn friciwr neu'n weithiwr tir, mae'r cwrs hwn wedi'i wneud ar eich cyfer chi! Gallwch ddysgu hanfodion gosod brics a sgiliau gwaith brics a gwaith tir sylfaenol yn ein gweithdai pwrpasol, fel y gallwch ddechrau eich gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Mae gennych ddiddordeb mewn gyrfa fel briciwr neu weithiwr tir

... Mae gennych ddiddordeb mawr mewn crefftau adeiladu

... Rydych chi eisiau cyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn gosod brics a gwaith tir.

Byddwch yn astudio unedau mewn:

  • Egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu
  • Cyfrannu at osod allan ac adeiladu strwythurau gwaith maen hyd at gwrs gwrthleithder
  • Cynnal gweithgareddau gosod blociau
  • Cynnal gweithgareddau gosod brics a gwaith tir
  • Cynnal gweithgareddau codi waliau ceudod
  • Iechyd, diogelwch a lles mewn adeiladu

Asesir y cwrs trwy brosiectau ymarferol a phrofion ysgrifenedig ac ar-lein. Unwaith mae wedi'i gwblhau, mi fydd efo cymwysterau yn:

  • Diploma Lefel 1 Gosod Brics
  • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a chwrdd ag anghenion diwydiant
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae angen i chi fod ag awydd i weithio yn y diwydiant adeiladu. Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc a hunan-gymhelliant. Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus ac mae disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics, Prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i BOB dysgwr wneud asesiad o'r diwydiant adeiladu i helpu i benderfynu ar y cwrs mwyaf priodol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Cwrs Sylfaen Gosod Brics Lefel 2?

EFDI0376AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr