En

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Yn ddelfrydol, lleiafswm o 4 TGAU gradd G neu
uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg
Iaith 1af neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Byddwch yn cael eich cyflwyno i sgiliausaernïaeth ac asiedyddynogystal â sgiliaupeintio ac addurno. Dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn gwaith saer neu asiedydd.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Hoffech chi gael gyrfa mewn gwaith saer/paentio
ac addurno ... Mae gennych ddiddordeb mawr mewn crefftau
adeiladu ... Rydych chi'n mwynhau gwaith ymarferol ac
yn gwerthfawrogi astudiaeth ddamcaniaethol.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn ymdrin ag astudiaethau
crefft-benodol, megis technegau uno pren
(saernïaeth) a gwaith coed sylfaenol ar y safle
ynghyd â sgiliau peintio ac addurno sylfaenol:

  • Egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu
  • Cynnal a chadw a defnyddio offer llaw gwaith saer ac asiedydd
  • Paratoi a defnyddio offer pwer cludadwy gwaith saer ac asiedydd
  • Cynhyrchu uniadau gwaith coed, sgiliau peintio ac addurno sylfaenol
  • Iechyd, diogelwch a lles mewn adeilad.

Byddwch yn cael eich asesu trwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein ac, ar ôl eu cwblhau, byddwch yn ennill:

  • Diploma Lefel 1 Gwaith Saer ac Asiedydd
  • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a chwrdd ag anghenion diwydiant
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg

 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael lle ar y cwrs, mae angen o leiaf 4 TGAU,
Gradd E neu uwch, gan gynnwys
Mathemateg/Rhifedd Mathemateg a
Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu
gymhwyster Lefel Mynediad priodol. Bydd angen i chi fod ag awydd i weithio yn y
diwydiant adeiladu. Mae angen ymrwymiad llawn
i bresenoldeb, ynghyd â pharch at eraill,
brwdfrydedd dros y pwnc a hunan-gymhelliant.
Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus ac mae
disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch
gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 Gwaith Saer Safle neu Asiedydd
Mainc, Prentisiaeth neu gyflogaeth arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i BOB dysgwr wneud asesiad
o'r diwydiant adeiladu i helpu i benderfynu ar y
cwrs mwyaf priodol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2?

EFDI0373AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr