En

City & Guilds Diploma mewn Trwsio Difrod Damweiniau Modur (Corff a Phaent) Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth sylfaenol o’r sgiliau y mae eu hangen yn y maes trwsio ac ailorffen cyrff cerbydau.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Mae gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r diwydiant cerbydau
...Rydych chi eisiau cwrs ymarferol, ymarferol
...Mae gennych ddiddordeb mawr mewn mecaneg modur

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin ag elfennau sylfaenol yn ymwneud â thrwsio difrod damweiniau ac ailorffen cerbydau, gan ddefnyddio’r adnoddau technegol diweddaraf sydd ar gael. Mae’n ymdrin ag unedau fel sgiliau mainc, gwaith llenwi sylfaenol, paratoi paneli ar gyfer eu paentio, a thaenu paent preimio a chôt uchaf.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfuniad o brofion ymarferol, profion ysgrifenedig a phrofion Moodle drwy gydol y flwyddyn. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys mewn Mathemateg a Saesneg ar radd E neu uwch (neu Gymraeg iaith gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Lefel 2 mewn Trwsio Difrod Damweiniau – Corff a Phaent neu raglen Prentisiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi gymryd rhan mewn asesiad yn ymwneud â’r diwydiant peirianneg er mwyn dod o hyd i’r cwrs mwyaf addas.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Trwsio Difrod Damweiniau Modur (Corff a Phaent) Lefel 1?

NFDI0322AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr