En

City & Guilds Dilyniant mewn Gwaith Saer Safle Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 2 mewn Saernïaeth a Gwaith Coed a TGAU gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn dysgu a datblygu sgiliau i symud ymlaen i gyflogaeth mewn gwaith coed.

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffech gael gyrfa fel saer
...hoffech gael gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol mewn saer a gwaith bric

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Safle yn eich galluogi i ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn Gwaith Coed ar Safle.

Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:

  • Llorio a thoi cychwynnol
  • Fframiau cychwynnol
  • Gwaith gosod gorffennu
  • Cynnal a chadw gwaith coed
  • Defnyddio llif cylchol

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol a phrofion ysgrifenedig ac ar-lein. Ar ôl ei gwblhau, bydd gennych:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cofrestru ar y cwrs, bydd angen Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Saernïaeth arnoch a naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf mewn Gradd C neu uwch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Dilyniant mewn Gwaith Saer Safle Lefel 2?

EFDI0371AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr