En

City & Guilds City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Mewnosodiad Trydanol (CRAIDD) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£525.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi’n gweithio neu eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu, mae hwn yn gyfle delfrydol i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am osodiadau trydanol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

      …unrhyw un sy’n diddori mewn gyrfa yn gosod gwaith trydan mewn anheddau domestig.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod eisiau gweithio yn y maes adeiladu ac ymrwymo i fynychu yn ogystal â pharchu eraill a gallu ysgogi eich hun. Bydd angen i chi hefyd fod yn barod i barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.  

Mae’r cwrs ei hun yn cynnwys:

    • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

    • Egwyddorion gwyddoniaeth drydanol

    • Technoleg gosodiadau trydanol

    • Gosod unedau caeedig a systemau weirio

    • Deall sut i gyfathrebu gydag eraill o fewn y maes peirianneg gwasanaethau adeiladu

  Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein, cyn y dyfernir tystysgrif Gosodiadau Trydanol Diploma Lefel 2 i chi.

Gofynion Mynediad

 

Er mwyn cofrestru ar y cwrs hwn bydd arnoch chi angen profiad diwydiannol a llwyddo mewn cyfweliad.


Gwybodaeth Ychwanegol

Gallai’r cwrs hwn arwain at Ddiploma Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol, Prentisiaeth neu gyflogaeth.Mae angen i chi fod yn awyddus i weithio yn y diwydiant adeiladu. Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae parch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y pwnc a hunan-ysgogiad yn rhinweddau hanfodol y disgwyliwn eu gweld yn ein dysgwyr.

Ble alla i astudio City & Guilds City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Mewnosodiad Trydanol (CRAIDD) Lefel 2?

EEDI0365AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr