En

Tecstilau

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£55.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
15:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:30

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y ffasiwn ddiweddaraf mewn gwnïo gartref ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Dyma'r cwrs gwnïo perffaith i ddechreuwyr neu ddysgwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth sylfaenol o greu dillad i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Dysgwch sut i wneud eich dillad eich hun, sut i ddarllen patrwm masnachol, dewis y defnydd cywir a pherffeithio'r technegau adeiladu hynny.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd am ddysgu sgiliau gwnïo neu wella eu sgiliau presennol

...rheiny sydd eisiau datblygu eu hyder wrth wnïo

...pobl sydd eisiau dysgu technegau ar gyfer gorffeniadau proffesiynol.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs, byddwch yn ymdrin â sawl agwedd ar baratoi, y patrwm masnachol, creu dillad ac offer a chyfarpar angenrheidiol.

Dyma rai o'r meysydd y byddwn yn dod ar eu traws:

 • Adnabod eich peiriant gwnïo
 • Sut i ddefnyddio'r defnydd a'r cynllun 'cywir' wrth baratoi i dorri
 • Meistroli'r technegau – sipiau, coleri, llewys, pocedi a llawer mwy
 • Sut i gwblhau prosiect 'hwnnw' a sicrhau ei fod yn ffitio!

Gallwn ymdrin ag unrhyw sgiliau sydd eu hangen i gwblhau dilledyn. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd, ond cam wrth gam byddwch yn llunio eich dilledyn ac yn ei addasu i ffitio yn ôl yr angen!

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro o amgylch prosiect gwnïo cyflawn wrth ddysgu'r technegau cywir i gyflawni gorffeniad proffesiynol. Mewn amgylchedd cyfeillgar, cewch adborth gan y tiwtor a chyfoedion yn rheolaidd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol

Bydd angen i chi brynu un patrwm masnachol ar gyfer dilledyn syml a digon o ddefnydd i'w gwblhau. Gellir trafod dewisiadau cywir yn ystod cam cychwynnol y cwrs.

Mae gan yr ardal weithio’r holl offer a pheiriannau angenrheidiol, er mae’n bosibl y byddwch eisiau defnyddio eich sisyrnau ac ati eich hunain.

Ble alla i astudio Tecstilau?

CPCE3120AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr