En

Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adfer Cerbydau

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Cwrs cynnal a chadw ceir sylfaenol yw hwn ar gyfer dechreuwyr.

Os ydych chi'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu yrfa, mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn gwych. Byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol cerbydau modur mewn amgylchedd gweithdy hamddenol a chyfeillgar, dros gyfnod o 10 wythnos.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unrhyw un sy'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu i ddechrau gyrfa.

Y rhai a hoffai ddatblygu rhai sgiliau cerbydau modur sylfaenol

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig a bod â diddordeb brwd mewn cerbydau modur.

Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am yr holl systemau sy'n rhan o gerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

 • Systemau Brecio
 • Systemau atal dros dro
 • Systemau tanwydd
 • Teiars
 • Peiriannau trosglwyddo
 • Systemau aerdymheru
 • Systemau trydanol gan gynnwys ABS a SRS
 • Gwasanaethu
 • Systemau tanio
 • Glanhau a gofal cerbydau
 • Ecsôsts
 • Systemau rheoli injan
 • Addasiadau cerbydau

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs hwn bydd arnoch angen Offer Amddiffynnol Personol (PPE) addas fel esgidiau uchel ac oferôls.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adfer Cerbydau?

NPCE3248AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr