En

BPEC Adnewyddu Nwy ACS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Hyd

Hyd

Yn gryno

 Gwnaethpwyd y cwrs hyfforddiant Effeithlonrwydd Ynni (Rhan L) yn gymwys i ofynion plymwyr/ gosodwyr gwresogi a pheiriannwyr nwy sydd angen hunan-ardystio eu gwaith drwy un o’r Cynlluniau Personau Cymwys (CPS) a’r rheini sy’n gweithio mewn anheddau newydd a phresennol wrth fodloni gofynion cydymffurfiaeth.

Mae BPEC yn ddarparwr arbenigol o gymwysterau, asesiadau, cyrsiau hyfforddi a deunyddiau a gydnabyddir gan y diwydiant.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… pawb sydd am adeiladu’r wybodaeth a’r arbenigedd i ddarparu cartrefi carbon sero net.

Cynnwys y cwrs

Mae’r deunyddiau hyfforddi ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys:

  • Dogfen L Gymeradwy, Rhifyn 1
  • Canllaw Dylunio Gwresogi Domestig CIBSE

Asesir Effeithiolrwydd Ynni (Rhan L) yn ôl arholiad damcaniaethol byr sy’n cynnwys ymarfer colli gwres a gosod gwresogydd.

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr fod yn osodwyr systemau gwres canolog domestig nwy, olew neu danwydd solet profiadol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae tystysgrifau fel arfer yn ddilys am 5 mlynedd.

Cost y cwrs hwn fydd £225 y pen.

Ble alla i astudio BPEC Adnewyddu Nwy ACS?

NCCE3726AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr