En

Cyflwyniad i blastro

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
4 wythnos

Yn gryno

Cyflwyniad cynhwysfawr i blastro. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Tystysgrif Able Skills i gadarnhau'r sgiliau y byddwch wedi'u dysgu.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... os ydych am ddysgu am hanfodion plastro.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs plastro hwn byddwch yn dysgu:

  • Iechyd a Diogelwch a chyfarpar diogelu personol (PPE)
  • Sut i dorri a gosod bwrdd plastr ar waliau a nenfydau
  • Sut i dapio uniadau safonol a mewnol
  • Sut i dorri a gosod gleiniau ongl o amgylch ffenestri a datgeliadau
  • Sut i baratoi arwynebau cyn plastro gan ddefnyddio plastr bondio a phlaster gorffen, gan sicrhau arwyneb gwastad gorffenedig yn barod ar gyfer addurno
  • Sut i gymysgu deunyddiau plastro
  • Sut i sgimio waliau
  • Sut i sgimio nenfydau
  • Sut i roi glud PVA Unibond ar arwynebau.

 

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallai arwain at Gwrs Cynnal a Chadw Sylfaenol i uwchsgilio gwybodaeth mewn technegau adeiladu.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i blastro?

NCCE3719AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 04 Tachwedd 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr