En

Cyflwyniad i Wasanaethau Gwella Ewinedd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion darparu gwasanaethau gwella ewinedd i gleientiaid. Byddwch yn dysgu am baratoi'r ewinedd, ymgynghori â chleientiaid, iechyd a diogelwch, cynhyrchion a thechnegau gwella ewinedd ac ôl-ofal.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dysgwyr sydd am ddysgu am dechnegau gwella ewinedd ac sydd am ennill eu sgiliau eu hunain yn y sector poblogaidd hwn. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu elfennau theori ac ymarfer gweithio gyda system gwella ewinedd. Mae hyn yn cynnwys paratoi - ymgynghori â chleientiaid, cadw cofnodion, dadansoddi ewinedd, cyflwyniad proffesiynol, a gwrtharwyddion. Darparu gwasanaethau gwella ewinedd, gan gynnwys cynhyrchion, offer a chyfarpar, technegau ac ôl-ofal.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i ddysgwyr wisgo tiwnig salon a bydd angen cit ewinedd, bydd manylion yn cael eu hanfon cyn i'r cwrs ddechrau. Mae'r cit yn costio tua £200.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Wasanaethau Gwella Ewinedd?

NPCE3659AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Chwefror 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr