En

Cyflwyniad i Wasanaethau Aeliau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno dysgu'r sgiliau a'r technegau sy’n rhan o siapio aeliau a darparu'r gwasanaeth poblogaidd hwn i gleientiaid. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall asesu siâp a chyfrannau aeliau mewn perthynas â nodweddion wyneb, a sut i baratoi a darparu gwasanaethau siapio aeliau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Dechreuwyr heb unrhyw wybodaeth flaenorol am wasanaethau aeliau.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn ymdrin â thacluso, siapio ac ail-lunio aeliau, offer a chyfarpar, ymgynghori â chleientiaid, hylendid ac iechyd a diogelwch, ac ôl-ofal.

Asesir y cwrs trwy bortffolio o dystiolaeth, sy'n cynnwys gwaith ysgrifenedig a chofnodion cleientiaid, yn ogystal ag asesiad ymarferol o waith gyda chleientiaid. Mae cadarnhau cleientiaid i weithio gyda nhw, a chyflwyniad personol wrth weithio, yn rhan o'r meini prawf asesu ar gyfer y cwrs hwn.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn cael gwybod am becyn bach o offer ar ddechrau'r cwrs.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Wasanaethau Aeliau?

NPCE3658AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 26 Tachwedd 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr