En

Gwasanaethau Sector Harddwch

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
14:30

Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â nifer o hanfodion y sector Harddwch megis colur, aeliau a amrannau, gwella ewinedd, a gofal croen.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...oedolion heb unrhyw brofiad blaenorol yn y diwydiant Harddwch.

...rhai sydd am ddatblygu rhai sgiliau ar gyfer naill ai gwella eu gallu eu hunain, neu ar gyfer cymryd camau cyntaf i'r sector diddorol a chyflym hwn.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn ymdrin â cholur, amrannau ac aeliau, triniaeth dwylo a thraed, wynebau, a thylino. Mae iechyd a diogelwch a gofal cleientiaid yn elfennau hanfodol o bob maes arbenigol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen tiwnig plaen a phecyn bach o offer hanfodol - tua £180.
Anfonir rhagor o wybodaeth at ymgeiswyr cyn i'r cwrs ddechrau.
Ble alla i astudio Gwasanaethau Sector Harddwch?

NPCE3656AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr