En

Gwasanaethau Sector Harddwch

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£240.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
14:30

Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â nifer o hanfodion y sector Harddwch megis colur, aeliau a amrannau, gwella ewinedd, a gofal croen.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...oedolion heb unrhyw brofiad blaenorol yn y diwydiant Harddwch.

...rhai sydd am ddatblygu rhai sgiliau ar gyfer naill ai gwella eu gallu eu hunain, neu ar gyfer cymryd camau cyntaf i'r sector diddorol a chyflym hwn.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn ymdrin â cholur, amrannau ac aeliau, triniaeth dwylo a thraed, wynebau, a thylino. Mae iechyd a diogelwch a gofal cleientiaid yn elfennau hanfodol o bob maes arbenigol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen tiwnig plaen a phecyn bach o offer hanfodol - tua £180.
Anfonir rhagor o wybodaeth at ymgeiswyr cyn i'r cwrs ddechrau.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gwasanaethau Sector Harddwch?

NPCE3656AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr