En

NCFE/CACHE Tystysgrif mewn Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth dysgwyr o iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau ennill a meithrin gwybodaeth am iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc.

...y rheini sydd am symud ymlaen i gymwysterau pellach

...y rheini sydd eisoes yn gweithio mewn swyddi sy'n gofyn i chi weithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys y sector addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Cynnwys y cwrs

Er mwyn cyflawni'r cymhwyster hwn, mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau pob un o'r 5 uned orfodol yn llwyddiannus, sy'n cynnwys:

1. Iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn ei gyd-destun

2. Ffactorau a allai effeithio ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc

3. Pryderon iechyd meddwl plant a phobl ifanc

4. Effaith pryderon iechyd meddwl plant a phobl ifanc

5. Sut i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â phryderon iechyd meddwl

Nid oes angen lleoliad ar gyfer y cwrs hwn. (Yn y cymhwyster hwn, mae plant a phobl ifanc yn cyfeirio at ystod oedran o 5 i 18 oed.)

Gofynion Mynediad

Dylai dysgwyr fod o leiaf 19 oed.

Ble alla i astudio NCFE/CACHE Tystysgrif mewn Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Lefel 2?

NPCE3642JS
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Chwefror 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr