En

Cyflwyniad i Driniaethau Llygaid

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£35.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

Hyd

Hyd
09:30 - 15:00

Yn gryno

Mae triniaethau llygaid yn boblogaidd iawn yn ein diwydiant, o gwyro a lliwio syml i aeliau Henna, lamineiddio aeliau, lliwio blew amrant ac aeliau i godi blew amrant. Gall y cwrs hwn agor llawer o ddrysau y gallwch chi symud ymlaen iddynt ar ôl ei gwblhau neu gall ychwanegu at eich cymwysterau presennol. Gallwn ni eich cefnogi chi a’ch tywys chi yn eich gyrfa bresennol neu mewn gyrfa newydd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Therapyddion neu unrhyw un sy’n dymuno symud ymlaen yn ei yrfa ym maes harddwch.

... Unrhyw un sy’n dymuno addasu ei sgiliau a dysgu am y tueddiadau presennol.

Cynnwys y cwrs

Dysgu am y canlynol ac ennill profiad ym meysydd:

  • Cwyro aeliau
  • Lliwio aeliau
  • Edafu
  • Lamineiddio aeliau
  • Aeliau Henna
  • Lliwio blew amrant
  • Codi blew amrant
  • Cyngor cyn triniaeth a chyngor ar ôl-ofal

Gwrtharwyddion, gwrthweithredoedd, osgoi croes-halogi

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond mae’n rhaid i chi fod yn fodlon gweithio ar eich gilydd er mwyn ennill y cymhwyster a’r profiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dewch i’n sesiwn gyflwyno i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs llawn a chyrsiau eraill efallai y bydd gennych chi ddiddordeb ynddynt.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Driniaethau Llygaid?

CPCE3640AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Chwefror 2025

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr