En

Cyflwyniad i Driniaethau Dwylo ac Ewinedd

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Chwefror 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:30

Hyd

Hyd
13:00 - 18:30

Yn gryno

Bydd y cwrs undydd hwn yn cyflwyno chi i'r theori sy'n sail i driniaethau dwylo ac ewinedd ynghyd â'r technegau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i berfformio triniaeth dwylo ac ewinedd sylfaenol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...os oes gennych ddiddordeb mewn therapi harddwch a thriniaethau ewinedd.

 

...os ydych yn ystyried gyrfa yn y diwydiant ewinedd.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs un dydd yn cynnwys technegau sylfaenol fel ffeilio ewinedd, gwaith cwtigl, cyflwyniad i dylino dwylo, peintio ewinedd a chyngor ôl-ofal.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Driniaethau Dwylo ac Ewinedd?

CPCE3639AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Chwefror 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr