En

Cyflwyniad i Effeithiau Arbennig

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£35.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
30 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
09:30 - 16:00

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi os ydych chi eisiau dysgu Effeithiau Arbennig. Ymchwilio friwiau agored, cleisiau a chlwyfau a hefyd cael eich swyno gan ddysgu rhai o gyfrinachau’r diwydiant

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rhai ohonoch sydd â diddordeb brwd mewn colur a datblygu neu berffeithio technegau.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn arsylwi arddangosiadau ar gyfer pob effaith arbennig a gyda'r technegau rydych chi wedi'u hymarfer byddwch wedyn yn creu golwg derfynol effeithiau arbennig.

Bydd disgwyl i chi ymchwilio a dylunio effeithiau arbennig a gallu paratoi, cymhwyso a thynnu colur effeithiau arbennig. Bydd disgwyl i chi gael camera hefyd i dynnu lluniau o'ch tystiolaeth.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond mae diddordeb mewn colur yn hanfodol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Effeithiau Arbennig?

CPCE3635AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 30 Hydref 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr