En

Clipio Ceffylau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£25.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn
Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
10:00 - 15:30

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, er y bydd angen i ddysgwyr fod yn 16 oed neu hyn.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn perffaith os ydych chi'n frwd dros geffylau ac eisiau datblygu eich sgiliau clipio. Os ydych chi’n berchennog ceffyl sy’n gwario arian ar gael eich ceffyl wedi’i glipio’n broffesynol bob blwyddyn, hwn yw’r cyfle perffaith i chi ddysgu’r sgiliau eich hun.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych yn berchennog ceffyl brwd sy’n awyddus i ddysgu sut i glipio ceffylau’n ddiogel

 

... oes gennych sgiliau clipio sylfaenol ond eich bod yn awyddus i’w datblygu ymhellach

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol yn cynnwys:

  • Technegau clipio diogel
  • Rhesymau dros a phryd i glipio ceffylau
  • Gwahanol fathau o glipio
  • Sesiwn clipio ymarferol

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill tystysgrif coleg.

Ble alla i astudio Clipio Ceffylau?

UPCE3493AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Tachwedd 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr