En

Cynnal a Chadw Cartref Sylfaenol i Ddechreuwyr

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Mae'r cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr ddysgu, datblygu ac arfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cynnal a chadw o fewn adeilad domestig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiant adeiladu ond nid oes ganddynt brofiad blaenorol

 

...y rhai sy'n ymddiddori mewn DIY 

 

...y rhai hynny sy'n dymuno gwella eu dealltwriaeth o adeiladu o amgylch y cartref

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o'r crefftau amrywiol yn y diwydiant adeiladu, o blith y crefftau canlynol:

 

  • Gosod brics
  • Gwaith coed a saernïaeth
  • Plastro
  • Paentio ac addurno
  • Teilsio
  • Trydanol
  • Plymio

 

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn gweithdai gyda'r holl gyfarpar, a gefnogir gan sesiynau damcaniaethol i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi iddynt gwblhau'r cwrs, gall dysgwyr fynd ymlaen i gymwysterau adeiladu lefel uwch.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Cartref Sylfaenol i Ddechreuwyr?

NPCE3250AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr