En

Cyflwyniad i Atgyweirio Cyrff Ceir

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu yrfa, mae'r cwrs hwn y fan cychwyn gwych. Byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol adfer ac ailorffen cerbydau mewn amgylchedd gweithdy hamddenol a chyfeillgar dros gyfnod o ddeg wythnos.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Unrhyw un sy'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu i ddechrau gyrfa.

...Y rhai a hoffai ddatblygu rhai sgiliau adfer ac ailorffen cerbydau sylfaenol.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig a bod â diddordeb brwd mewn cerbydau modur. Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am yr holl brosesau ar gyfer atgyweirio ac ailorffennu cerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

 

  • Cael gwared â tholc sylfaenol
  • Cael gwared â dannedd gan ddefnyddio offer arbenigol
  • Ailosod siapiau paneli gyda'r defnydd o llenwad corff
  • Weldio
  • Weldio sbot ymwrthedd
  • Paratoi paent
  • Cuddio
  • Cymhwyso deunyddiau sylfaen
  • Cymhwyso cotiau uchaf
  • Cywiro a sgleinio paent

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs hwn bydd angen Offer Amddiffynnol Personol (PPE) addas arnoch fel esgidiau uchel ac oferôls.
Ble alla i astudio Cyflwyniad i Atgyweirio Cyrff Ceir ?

NPCE3249AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 21 Ionawr 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr