En

Cyflwyniad i Atgyweirio Cyrff Ceir

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Moduro

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Rhagfyr 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu yrfa, mae'r cwrs hwn y fan cychwyn gwych. Byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol adfer ac ailorffen cerbydau mewn amgylchedd gweithdy hamddenol a chyfeillgar dros gyfnod o ddeg wythnos.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Unrhyw un sy'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu i ddechrau gyrfa.

...Y rhai a hoffai ddatblygu rhai sgiliau adfer ac ailorffen cerbydau sylfaenol.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig a bod â diddordeb brwd mewn cerbydau modur. Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am yr holl brosesau ar gyfer atgyweirio ac ailorffennu cerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

 

  • Cael gwared â tholc sylfaenol
  • Cael gwared â dannedd gan ddefnyddio offer arbenigol
  • Ailosod siapiau paneli gyda'r defnydd o llenwad corff
  • Weldio
  • Weldio sbot ymwrthedd
  • Paratoi paent
  • Cuddio
  • Cymhwyso deunyddiau sylfaen
  • Cymhwyso cotiau uchaf
  • Cywiro a sgleinio paent

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs hwn bydd angen Offer Amddiffynnol Personol (PPE) addas arnoch fel esgidiau uchel ac oferôls.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Atgyweirio Cyrff Ceir ?

NPCE3249AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 03 Rhagfyr 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr