En

Trwsio Cyfrifiadur Personol / Cynnal a Chadw Cyfrifiaduron

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
4 wythnos

Yn gryno

Os oeddech erioed wedi eisiau meddu’r gallu i drwsio gliniadur neu gyfrifiadur personol, dyma eich cyfle! Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad delfrydol i ddatrys problemau caledwedd a meddalwedd, yn agor drws byd cyfrifiadureg a chymorth systemau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau dechrau ymchwilio i gyfrifiadureg a chymorth systemau.

Cynnwys y cwrs

Dyma gwrs ymarferol sy’n ymdrin ag agweddau gwahanol ar drwsio gliniaduron a chyfrifiaduron personol, sy’n cynnwys:

  • Materion datrys problemau cyffredin gyda Chyfrifiadurol Personol
  • Defnyddio trwsio sylfaenol ar gyfer y camgymeriadau mwyaf cyffredin
  • Cynnal a chadw ac optimeiddio perfformiad eich Cyfrifiadur Personol
  • Datrys problemau

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Beth am barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadureg a chofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg rhan amser neu lawn amser?

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Trwsio Cyfrifiadur Personol / Cynnal a Chadw Cyfrifiaduron?

NPCE3234AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 01 Hydref 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr