En

Trefnu Blodau (I Ddechreuwyr)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs 10 wythnos hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr sydd eisiau dysgu rhai o'r technegau a dyluniadau blodeuwriaeth sylfaenol; un ai ar gyfer datblygiad proffesiynol neu fel y camau cyntaf at gyflogaeth yn y diwydiant blodeuwriaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...chi, os ydych yn dymuno datblygu eich sgiliau o wahanol dechnegau blodeuwriaeth.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn deall sut i ofalu am, cyflyru a defnyddio ystod amrywiol o flodau a dail. Byddwch yn creu ystod eang o ddyluniadau blodeuog hardd gan gynnwys tuswau o flodau wedi eu clymu â llaw, addurniadau bwrdd, blodau sylfaenol ar gyfer priodas a chyflwyniad i flodau cydymdeimlad.

Byddwch yn cael asesiad anffurfiol ac adborth ar lafar gan eich tiwtor yn y dosbarth.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, dim ond diddordeb mewn dysgu gosod blodau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod pob sesiwn byddwch yn cael y deunyddiau i gwblhau'r sesiwn. Mae costau'r rhain wedi'u cynnwys yn y gost deunyddiau. Efallai y bydd gofyn i chi brynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs ac mae'n bosibl yr hoffech brynu eitemau penodol i gyflawni edrychiad mwy personol.

Ble alla i astudio Trefnu Blodau (I Ddechreuwyr)?

EPCE3194AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 27 Chwefror 2025

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr