En

Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer Cwn a Chathod

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
18:00 - 20:00

Yn gryno

P'un a ydych chi'n berchen ar gath neu gi neu eisiau gweithio gyda nhw, mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r holl agweddau ar gymorth cyntaf sylfaenol y mae angen i chi eu gwybod.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…perchnogion anifeiliaid anwes

…unrhyw un sy'n berchen ar lety cathod, llety cwn neu sefydliad sy'n ailgartrefu anifeiliaid

…pobl sy'n gwneud unrhyw fath o waith gyda chathod a chwn. 

Cynnwys y cwrs

Cwrs dwy awr yw hwn sy'n ymdrin â phob agwedd ar Gymorth Cyntaf sylfaenol ar gyfer cathod a chwn, gan gynnwys paratoi pecyn cymorth cyntaf priodol, gosod rhwymynnau, delio ag esgyrn wedi torri, gwenwyno, CPR brys a chywasgu’r frest ac amrywiaeth o wybodaeth Cymorth Cyntaf angenrheidiol arall.

Disgwylir i chi gymryd rhan mewn senarios ymarfer, ac ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn cael tystysgrif Coleg Gwent.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb brwd mewn cathod a chwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost y cwrs hwn yw £20.

Mae’r cwrs yn cael ei ddysgu gan un o'n nyrsys milfeddygol cymwys.

Ble alla i astudio Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer Cwn a Chathod?

UCCE3121AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 23 Hydref 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr