En

Adobe Photoshop

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Ebrill 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Dewch i ddysgu sut i ddefnyddio Adobe Photoshop a’i lawer o swyddogaethau er mwyn creu cynnwys cyffrous i’w ddefnyddio ar wefannau, y cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...pawb - Nid yw Photoshop ar gyfer ffotograffwyr yn unig!

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu eu lluniau eu hun o’r newydd ac addasu ffotograffau

...unrhyw un sydd eisiau cael gwybod beth yw Photoshop a sut i’w ddefnyddio

Cynnwys y cwrs

Mae sgiliau Photoshop yn gynyddol ddefnyddiol mewn amrywiaeth o swyddi, a bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn gallu golygu ac addasu ffotograffau yn effeithiol, a chreu delweddau deniadol eich hun gartref neu yn y gwaith. Maen nhw’n sgiliau defnyddiol os ydych yn bwriadu gwella eich CV. 

Bydd pob sesiwn 2 awr yn cyflwyno amrywiaeth o nodweddion Photoshop a’r technegau i’w defnyddio. Yna bydd tasg yn y dosbarth gan ddefnyddio’r dechneg hon, er mwyn cael deilliant ymarferol gyda chymorth gan diwtoriaid unigol.

Bydd pob delwedd yn cael ei chyflenwi i’w defnyddio yn y dosbarth, ond fe fyddwch chi’n cael eich annog i ddod â’ch lluniau eich hun hefyd. Argymhellir eich bod yn dod â ffon USB neu yriant caled symudol i arbed eich delweddau gorffenedig a mynd â nhw gartref. 

Gall y cwrs hwn gynnwys

 • Cyflwyniad i ryngwyneb Adobe Photoshop
 • Fformatau ffeiliau lluniau
 • Y pecyn cymorth
 • Archwilio’r oriel hidlwyr
 • Brwshys a sut i greu un eich hun
 • Camau Gweithredu a Dethol
 • Cywiro a mireinio delweddau
 • Gweithio gyda haenau a masgiau
 • Testun
 • Arbed i’w ddefnyddio ar-lein
 • Animeiddiadau cyflym
 • Torri, newid maint a chopïo

Does dim asesiad ffurfiol yn rhan o’r cwrs.

Gofynion Mynediad

Bydd disgwyl i chi gael gwybodaeth sylfaenol o gyfrifiaduron er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Does dim angen i chi fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol o Adobe Photoshop gan fod y cwrs 10 wythnos hwn yn dechrau o’r dechrau. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych ddealltwriaeth dda o dechnegau a phrosesau Photoshop. 

Ble alla i astudio Adobe Photoshop?

NCCE3061AE
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 08 Ebrill 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr