En

Barbro i ddechrewyr

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addysgu dechreuwyr ynghylch sgiliau hanfodol barbro gan gynnwys technegau siswrn a chlipiwr; ac yn mynd i'r afael â thorri gwallt, siapio barf a thacluso'r wyneb.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... dechreuwyr llwyr sydd eisiau cyflwyniad i farbro

... trinwyr gwallt sydd eisiau datblygu eu sgiliau a thechnegau barbro

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall ffasiynau ymbincio dynion a'ch cyflwyno i ystod o dechnegau a gwasanaethau y mae barbwr cyfoes yn eu cynnig.

 

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Technegau crib, siswrn a chlipiwr sylfaenol
  • Gofal ac ymgynghori â chleient
  • Gofal a diogelwch offer
  • Torri, trimio a steilio gwallt, barfau a mwstashis

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb mewn dysgu sgiliau barbro.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael eich cynghori ynghylch prynu offer a blociau i ymarfer eich sgiliau yn ystod wythnos gyntaf y cwrs.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, os hoffech chi barhau i ddatblygu eich sgiliau, gallech symud ymlaen at gwrs Barbro NVQ Lefel 2.

Ble alla i astudio Barbro i ddechrewyr?

NCCE2455AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr