En

City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
30 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y cwrs, dim ond awydd i lwyddo yn y diwydiant gofal.

Yn gryno

Mae’r cwrs yma’n ddelfrydol i rywun sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu sy’n bwriadu gweithio ynddo, sy’n gallu mynd i’r coleg ddiwrnod yr wythnos i astudio. Dyma gymhwyster newydd sy’n ymdrin â’r syniadau allweddol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sy’n adlewyrchu’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sydd bellach yn sail i lawer o’r cymwysterau newydd yn y sector hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

…rywun dros 19 neu’n hyn sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu sy’n bwriadu gweithio ynddo.

…Gweithwyr gofal cartref sydd heb gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru hyd yma, ac sydd angen gwneud hynny erbyn 2021.

…gweithwyr gofal sy’n oedolion sydd heb gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru hyd yma, ac sydd angen gwneud hynny erbyn 2022.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o wybodaeth a dealltwriaeth am iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:

  • Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol [oedolion]
  • Iechyd a lles [oedolion]
  • Ymarfer proffesiynol yn weithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
  • Diogelu unigolion
  • Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cewch eich asesu gan gyfuniad o astudiaethau achos a sefydlwyd yn allanol, a chwestiynau aml ddewis. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gymhwyster egwyddorion a chyd-destunau Lefel 2 neu 3 neu gymhwyster ymarfer, neu chwilio am waith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y cwrs, dim ond awydd i lwyddo yn y diwydiant gofal.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mynd ymlaen i astudio cymhwyster egwyddorion a chyd-destunau lefel 2 neu 3 neu gymhwyster ymarfer.

Chwilio am waith o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw lleoliad gwaith yn hanfodol i’r cwrs yma. Ond byddai’n fanteisiol pe bai gennych un ai leoliad gwirfoddolwr neu brofiad blaenorol o’r sector gofal.

Ble alla i astudio City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2?

CPCE2252AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Hydref 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr