En

Cynnal a Chadw Cerbydau i Fenywod

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
13:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi’n awyddus i gynnal a chadw eich car eich hun neu gerbydau eraill, mae’r cwrs hwn yn fan cychwyn gwych. Byddwch chi’n dysgu’r egwyddorion sylfaenol am gerbydau modur mewn amgylchedd gweithdy hamddenol a chyfeillgar.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sy’n awyddus i weithio ar geir a/neu gerbydau eraill.

... unrhyw un sy’n dymuno dysgu sut i gynnal a chadw ei gar ei hun.

... unrhyw un sy’n dymuno adnewyddu ceir fel hobi neu ddatblygu sgiliau ar gyfer gyrfa newydd.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig a meddu ar ddiddordeb mewn cerbydau modur. Cewch gyfle i ddysgu am yr holl systemau sy’n rhan o gerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

• Systemau brecio

• Systemau crogiant

• Systemau tanwydd

• Teiars

• Systemau trawsyriant

• Systemau aerdymheru

• Systemau trydanol gan gynnwys ABS a SRS

• Gwasanaethu

• Systemau taniad

• Glanhau a gofal cerbyd

• Egsosts

• Systemau rheolaeth injan

• Addasiadau cerbyd

Cewch eich asesu trwy asesiadau ymarferol parhaus a chyflwynir tystysgrif coleg i chi ar gwblhau’r cwrs. Ar ôl hynny, gallwch chi symud i gwrs amser llawn neu gwrs rhan-amser ar Lefel Mynediad neu Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs hwn, bydd angen Cyfarpar Diogelu Personol addas megis esgidiau a throswisg arnoch chi.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Cerbydau i Fenywod?

NPCE2115AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 10 Ionawr 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr