En

Ymwybyddiaeth Gweithio ar Uchder

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
13:00 - 16:00

Yn gryno

Mae Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005 y golygu bod gan gyflogwyr, unigolion sy'n hunangyflogedig ac unrhyw un sy'n rheoli gwaith gweithwyr eraill (fel rheolwyr cyfleusterau neu berchnogion adeiladau) ddyletswydd i sicrhau gweithio ar uchder cymwys. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gweithio ar uchder lle mae perygl o gwymp sy'n debygol o achosi anaf personol.

Cynnwys y cwrs

 

Ar y cwrs hanner diwrnod hwn (3 awr) byddwch yn dod i ddeall pwysigrwydd:

• Cynllunio a threfnu gwaith ar uchder

• Yr angen i asesu'r risgiau o waith ar uchder a dewis a defnyddio offer gwaith priodol

• Rheoli'n briodol y risgiau o weithio ar arwynebau bregus neu'n agos atynt

• Archwilio a chynnal a chadw'r offer a ddefnyddir ar gyfer gweithio ar uchder

 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, byddwch yn cael tystysgrif presenoldeb Coleg Gwent, a gallwch symud ymlaen i astudio un o'n cymwysterau iechyd a diogelwch ardystiedig.

 

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.
Ble alla i astudio Ymwybyddiaeth Gweithio ar Uchder?

NCCE1094AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr