En

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
33 wythnos

Yn gryno

Fel cwrs uwch, mae hwn yn darparu statws proffesiynol mewn cwnsela ac mae’n arbennig o ddefnyddiol yn eich swyddogaeth gwaith sydd angen sgiliau cwnsela.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun y gallai ei waith cynnwys cwnsela, tebyg i nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol, yr heddlu neu luoedd arfog.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gallu cynhwysfawr i chi mewn sgiliau a theori cwnsela, gyda’r gallu i gymhwyso hyn yn ymarferol. Hefyd, bydd yn eich galluogi i adnabod a dilyn datblygiad gyrfa ymhellach yn eich maes proffesiynol eich hun, neu’n bersonol.

Cewch eich asesu drwy waith ymarferol, defnydd o sgiliau a aseswyd, cylchgronau ysgrifenedig ac aseiniadau gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i Ddiploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig neu Ddiploma Lefel 5 mewn Ymarfer Cwnsela.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Cwnsela neu gymhwyster cyfatebol.

 

Bydd addasrwydd i astudio yn cael ei ystyried yn ystod y broses gyfweld.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch eich gwahodd i gyfweliad cyn cael eich derbyn ar y cwrs.

Ble alla i astudio AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3?

NCCE0730AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr