En

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£620.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
33 wythnos

Yn gryno

Fel cwrs uwch, mae hwn yn darparu statws proffesiynol mewn cwnsela ac mae’n arbennig o ddefnyddiol yn eich swyddogaeth gwaith sydd angen sgiliau cwnsela.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun y gallai ei waith cynnwys cwnsela, tebyg i nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol, yr heddlu neu luoedd arfog.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gallu cynhwysfawr i chi mewn sgiliau a theori cwnsela, gyda’r gallu i gymhwyso hyn yn ymarferol. Hefyd, bydd yn eich galluogi i adnabod a dilyn datblygiad gyrfa ymhellach yn eich maes proffesiynol eich hun, neu’n bersonol.

Cewch eich asesu drwy waith ymarferol, defnydd o sgiliau a aseswyd, cylchgronau ysgrifenedig ac aseiniadau gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i Ddiploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig neu Ddiploma Lefel 5 mewn Ymarfer Cwnsela.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Cwnsela neu gymhwyster cyfatebol.

 

Bydd addasrwydd i astudio yn cael ei ystyried yn ystod y broses gyfweld.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch eich gwahodd i gyfweliad cyn cael eich derbyn ar y cwrs.

Ble alla i astudio AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3?

NCCE0730AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr