En

OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celfyddydau Perfformiadol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Bydd y cwrs yma yn eich cyflwyno i fyd perfformio.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn perfformio a gweithio yn y diwydiant celfyddydau perfformiadol
... Ydych eisiau cwrs ymarferol
... Ydych eisiau datblygu sgiliau mewn pynciau yn ymwneud â drama

Beth fyddaf yn ei wneud?

Ymhlith y cyfleusterau mae gofod theatr pwrpasol, stiwdio ddrama, stiwdio ddawns a gofod ymarfer. Mae astudiaethau'n cynnwys:

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn astudio:

  • Y busnes celfyddydau perfformiadol
  • Dyfeisio, sgriptio a pherfformio dramâu
  • Actio
  • Symud
  • Canu
  • Theatr gerdd

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus, trwy aseiniadau ymarferol yn bennaf, gyda gwaith ysgrifenedig yn ategu’r sgiliau a ddatblygir gan fyfyrwyr actio. Bydd eich gwaith yn cael ei gymedroli yn allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs yma, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol gan gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo. Dylai fod gennych ddiddordeb mewn drama a bod â rhywfaint o brofiad o berfformio sylfaenol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus ar Lefel Teilyngdod y Diploma Lefel 2, gallwch wneud cais am y Diploma Estynedig Lefel 3 Celfyddydau Perfformio neu astudiaeth Lefel 3 arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel rhan o'r gofynion mynediad bydd disgwyl i chi fynychu a chymryd rhan mewn sesiwn flasu. Bydd clyweliad gweithdy hefyd yn rhan o'r profiad blasu hwn.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celfyddydau Perfformiadol Lefel 2?

CFBD0069AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr