En

City & Guilds Dyfarniad mewn Rheolaeth Canolfan Brawf MOT Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Moduro

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau symud ymlaen i Reolaeth Canolfan Brawf MOT.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...perchnogion canolfan Brofi, rheolwyr gwasanaeth, rheolwyr gweithdai neu unigolion sy’n gyfrifol am ofynion cydymffurfio cyfreithiol canolfan brofi.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn mynd i’r afael â gwasanaeth cwsmer a chwynion, systemau rheoli ansawdd a rheoli cydymffurfiaeth unrhyw orsaf sy’n profi cerbydau.

Gofynion Mynediad

  • meddu ar drwydded yrru gyfredol a llawn y DU ar gyfer y dosbarthiadau cerbydau rydych chi am eu profi
  • bod yn fecanydd medrus gydag o leiaf 4 blynedd o brofiad mewn cyflogaeth lawn amser yn gwasanaethu ac yn atgyweirio’r mathau o gerbydau y byddwch yn eu profi
  • heb unrhyw gollfarnau am droseddau 
  • bod ag ‘enw da’ - bydd yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau yn sicrhau eich bod yn gymwys i fod yn brofwr MOT
Ble alla i astudio City & Guilds Dyfarniad mewn Rheolaeth Canolfan Brawf MOT Lefel 3?

NCAW0472AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr