En

YMCA Dyfarniad mewn Arwain Hyfforddiant Kettlebell Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw cynnig y sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwr i gynllunio, paratoi a rhoi hyfforddiant kettlebell, gan wneud y gweithgareddau yn ddychmygol, yn effeithiol ac yn fwy anodd yn raddol.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol (CIMSPA).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... y rheini sydd eisoes yn meddu ar wybodaeth a sgiliau mewn hyfforddi ffitrwydd

... y rheini sydd eisiau cyflwyno hyfforddiant ar lefel broffesiynol a chynllunio a chyflawni sesiynau kettlebell diogel ac effeithiol.

Cynnwys y cwrs

Mae dwy uned i'r cwrs hwn:

 • Cynllunio sesiynau hyfforddiant kettlebell
 • Arwain sesiynau hyfforddiant kettlebell

Mae elfennau'r cwrs yn cynnwys:

 • Deall hanes a tharddiad hyfforddiant kettlebell
 • Deall manteision hyfforddiant kettlebell
 • Deall ystyriaethau iechyd a diogelwch ar gyfer hyfforddiant kettlebell
 • Deall sut mae ymgorffori hyfforddiant kettlebell mewn sesiynau ymwrthiant
 • Gallu cynllunio sesiynau hyfforddiant kettlebell
 • Gallu paratoi at sesiynau hyfforddiant kettlebell
 • Gallu arwain hyfforddiant kettlebell
 • Gallu cyfathrebu'n effeithiol

Gallu myfyrio ar hyfforddiant kettlebell

Gofynion Mynediad

 • Cymwysterau addas arwain ffitrwydd yn y gampfa ar Lefel 2 (neu uwch) (e.e. Tystysgrif Lefel 2 YMCA mewn Hyfforddi yn y Gampfa).
 • Gan fod y cwrs yn gofyn ymdrech corfforol a chyfranogiad unigol, mae peth ffitrwydd corfforol yn ofynnol.
Ble alla i astudio YMCA Dyfarniad mewn Arwain Hyfforddiant Kettlebell Lefel 2?

UCAW0453AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr