En

Agored Cymru Iaith Arwyddion Prydain Lefel Mynediad 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Addysg

Lefel

Lefel
Entry 3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Iau
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
7 wythnos

Yn gryno

Os hoffech chi weithio gyda phobl â nam ar eu clyw neu os ydych yn diddori mewn dysgu ffordd wahanol o gyfathrebu, mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad rhagorol i iaith arwyddion.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n diddori mewn dysgu iaith arwyddion

Cynnwys y cwrs

Yn ogystal â bod yn awyddus i ddysgu iaith newydd, bydd angen i chi ymrwymo’n llwyr i fynychu yn ogystal â pharchu eraill a gallu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm.

 

Byddwch yn astudio dwy uned orfodol ar yr un pryd dros 10 wythnos, ac yn dysgu defnyddio a deall Iaith Arwyddion Prydain:

  • Deall Iaith Arwyddion Prydain
  • Defnyddio Iaith Arwyddion Prydain
Byddwch yn cael eich asesu drwy sesiynau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth, arddangosiadau a phortffolio o dystiolaeth a thystiolaeth fideo, gydag asesiadau wedi’u cynllunio i gyd-fynd â’ch dymuniadau o ran tasgau unigol byr neu rai sy’n cyfuno nifer o feini prawf. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill Gwobr Lefel Mynediad Agored Cymru mewn Iaith Arwyddion Prydain.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs hwn, gallech symud ymlaen i gymhwyster Lefel 1 priodol

Ble alla i astudio Agored Cymru Iaith Arwyddion Prydain Lefel Mynediad 3?

CPAW0449AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 23 Ionawr 2025

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr