En

City & Guilds Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur Lefel 1

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£190.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o waith modelu parametrig Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur, o ran caledwedd, meddalwedd ac amgylchedd. Bydd y cwrs Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur yn caniatáu i chi ddewis o chwe chymhwyster arall, yn ddibynnol ar eich anghenion a’r gofynion mynediad.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…Unrhyw un sy’n diddori mewn Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn eich galluogi i edrych ar gyfansoddiad nodweddiadol system fodelu barametrig Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur, ac yn cynnwys:

  • TG, caledwedd Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur a systemau gweithredu sylfaenol cysylltiedig
  • Technegau rheoli ffeiliau
  • Proses fodelu parametrig, rhyngwyneb defnyddiwr a sut i gael cymorth a thiwtorialau
  • Trefnau er mwyn creu a chadw brasluniau
  • Trefnau er mwyn cynhyrchu nodweddion allwthiol a chylchol
  • Defnyddio nodweddion gosodedig i addasu modelau parametrig
  • Trefnau er mwyn creu cydosodiadau
  • Defnyddio amgylchedd y cynllun dylunio i gynhyrchu copïau caled

 

Ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn ennill Dyfarniad City & Guilds Lefel 1 mewn Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur – Modelu Parametrig, a chewch wedyn symud ymlaen i gymhwyster Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cyrsiau’n cael eu rhedeg yn amodol ar isafswm niferoedd myfyrwyr.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur Lefel 1?

NCAW0075AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr