En

City & Guilds Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) Lefel 1

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o waith modelu parametrig Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur, o ran caledwedd, meddalwedd ac amgylchedd. Bydd y cwrs Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur yn caniatáu i chi ddewis o chwe chymhwyster arall, yn ddibynnol ar eich anghenion a’r gofynion mynediad.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…Unrhyw un sy’n diddori mewn Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn eich galluogi i edrych ar gyfansoddiad nodweddiadol system fodelu barametrig Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur, ac yn cynnwys:

  • TG, caledwedd Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur a systemau gweithredu sylfaenol cysylltiedig
  • Technegau rheoli ffeiliau
  • Proses fodelu parametrig, rhyngwyneb defnyddiwr a sut i gael cymorth a thiwtorialau
  • Trefnau er mwyn creu a chadw brasluniau
  • Trefnau er mwyn cynhyrchu nodweddion allwthiol a chylchol
  • Defnyddio nodweddion gosodedig i addasu modelau parametrig
  • Trefnau er mwyn creu cydosodiadau
  • Defnyddio amgylchedd y cynllun dylunio i gynhyrchu copïau caled

 

Ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn ennill Dyfarniad City & Guilds Lefel 1 mewn Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur – Modelu Parametrig, a chewch wedyn symud ymlaen i gymhwyster Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cyrsiau’n cael eu rhedeg yn amodol ar isafswm niferoedd myfyrwyr.

Ble alla i astudio City & Guilds Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) Lefel 1?

NCAW0075AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 23 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr