En

CBAC Ffiseg UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, gradd B neu uwch mewn Mathemateg, gradd B neu uwch mewn Ffiseg neu BB neu uwch mewn Gwyddoniaeth Ychwanegol

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cipolwg eang ond cysylltiol ar Ffiseg

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn gweithio'n galed ac yn gallu cymell eich hun
... Ydych yn anelu at ddatblygu'ch addysg yn y brifysgol
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn gwyddoniaeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu i 5 uned. Bydd y 2 uned gyntaf yn cael eu hastudio ym mlwyddyn 1 ac yn arwain at gymhwyster UG.

Blwyddyn 1 - Lefel UG

  • Uned 1: Mudiant, egni a mater
  • Uned 2: Trydan a goleuni

Blwyddyn 2 - Lefel A

  • Uned 3: Osgiliadau a niwclei
  • Uned 4: Meysydd ac opsiynau
  • Uned 5: Arholiad ymarferol

Er y bydd nifer o'r pynciau ym mhob modiwl wedi'u cyflwyno ar lefel TGAU, cânt eu hadolygu'n drylwyr cyn cael eu hymestyn i safon Lefel A llawn. Mae'r fanyleb Ffiseg bellach yn cynnwys ffiseg gronynnau, laserau ac astroffiseg.

Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Ffiseg Lefel UG
  • Ffiseg Lefel U
  • Gweithgareddau sgiliau

Saesneg a Mathemateg

Argymhellir yn gryf eich bod yn cymryd mathemateg UG ochr yn ochr â ffiseg i gefnogi eich sgiliau yn y pwnc hwn.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Gradd B neu uwch mewn Mathemateg, Gradd B neu uwch mewn Ffiseg neu BB neu uwch mewn Gwyddoniaeth Ychwanegol

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Derbynnir Ffiseg Lefel A fel cymhwyster mynediad i ystod annisgwyl o eang o gyrsiau gradd prifysgol, o gyfrifeg i wyddor filfeddygol yn ogystal â'r cyrsiau amlycach sy'n seiliedig ar ffiseg, megis acwsteg, seryddiaeth, peirianneg (sifil, trydanol, electronig, mecanyddol, cynhyrchu etc.) ac opteg lygadol.

Mae hefyd yn eich paratoi chi at gyflogaeth mewn ystod eang o feysydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Ffiseg UG Lefel 3?

PFAS0146A1
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr