En

CBAC Hanes UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu’n uwch arnoch, ac o leiaf gradd C mewn Saesneg a Mathemateg/Rhifedd.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar hanes y byd yn eang a chraff.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych yn mwynhau ymchwilio a darganfod ffeithiau

...ydych yn chwilfrydig am ddigwyddiadau hanesyddol a'u heffaith ar ein byd modern

...ydych yn angerddol dros hanes

...oes gennych ddiddordeb mewn dilyn Llwybr y Dyniaethau, Llwybr y Gyfraith neu'r Llwybr Saesneg ac Ysgrifennu.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mewn Hanes UG a Safon Uwch, mae ffeithiau a chysyniadau i’w deall am sut mae’r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi wedi esblygu. Ond wrth astudio'r pwnc, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau hanfodol megis dadansoddi ymchwil, gwerthuso a chyfathrebu.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu’n uwch arnoch, ac o leiaf gradd C mewn Saesneg a Mathemateg/Rhifedd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Pwnc academaidd traddodiadol cydnabyddedig yw hanes, sy'n eich galluogi i fynd ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth. Mae cyfleoedd ar gael i raddedigion hanes mewn amrywiaeth o broffesiynau gan gynnwys y Gyfraith, Addysg, Busnes, Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a gwaith Amgueddfa.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol. Mae ymweliadau arferol yn cynnwys cestyll lleol a safleoedd treftadaeth, yn ogystal â'r cyfle i gymryd rhan mewn teithiau tramor sy'n gysylltiedig â'r cwrs Hanes Uwch.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Hanes UG Lefel 3?

PFAS0127A0
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr